“НЭГҮҮН”-ИЙ "СЭДВИЙН БААТАР : Б.ЖАГАР

СЭДВИЙН БААТАР: ТЭМЦЭГЧ Б. ЖАГАРЫН БАЙР СУУРЬ , ҮЗЭЛ БОДОЛ ...


Та энэхүү мэдээнд үнэлгээ өгнө үү.
Та энэхүү мэдээг бусадтай хуваалцах боломжтой.