“НЭГҮҮН”-ИЙ "СЭДВИЙН БААТАР : М.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

СЭДВИЙН БААТАР: ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ МАСТЕР М.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Та энэхүү мэдээнд үнэлгээ өгнө үү.
Та энэхүү мэдээг бусадтай хуваалцах боломжтой.