АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЯРИАН ДЭЭР СУУРИЛСАН ХӨТӨЛБӨР

3Н САРААР БАГЦАЛСАН ҮР ДҮНТЭЙ ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЛСЭЭРЭЙ

#АНГЛИ #ХЭЛНИЙ ЯРИАН ДЭЭР СУУРИЛСАН ХӨТӨЛБӨР БОДИТ ҮР ДҮНГ АМЛАНА

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

ОЛОН ЖИЛИЙН ТУРШЛАГАТАЙ ЗААХ АРГА ЗҮЙН УР ЧАДВАР САЙТАЙ БАГШ НАРЫН БАГ СУРГАЛТЫГ УДИРДАЖ ЯВУУЛНА 

ӨВӨРМӨЦ СОНИРХОЛТОЙ ҮР ДҮНТЭЙ ЗАЛУУ ҮЕИЙНХНИЙ ОНЦЛОГИЙГ ДЭМЖСЭН БҮТЭЭЛЧСОНИРХОЛТОЙ АРГА БАРИЛААР ХИЧЭЭЛЛЭНЭ 

БОЛОВСРОНГУЙ ЧАНАРТАЙ СИСТЕМТЭЙ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛААР ХАНГАНА 

СУРГАЛТЫН НАЙРСАГТАВ ТУХТАЙ ТААТАЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛСЭН БОДИТ ҮР ДҮНГ АМЛАЖ БАЙНА

ХЭН СУРАХ АРГА БАРИЛЫГ БОГИНО ХУГАЦААНД ҮР ДҮНТЭЙГЭЭР СУУЛГАНА

ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 7Н ХОНОГТ 3Н ӨДӨР ӨГЛӨӨ ОРОЙН ЦАГИЙН СОНГОЛТТОЙ

  1. 80708058 РУУ ЗАЛГАЖ ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВААРАЙ
Та энэхүү мэдээнд үнэлгээ өгнө үү.
Та энэхүү мэдээг бусадтай хуваалцах боломжтой.