ИПОТИКИЙН 3 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТИЙГ АВЧ ЭХЭЛЖЭЭ

Нийслэл Улаанбаатараас хөдөө, орон нутагт шилжин суурьшиж амьдрах иргэдэд ипотекийн 3 хувийн хүүтэй зээл олгох шийдвэр гарсан. Үүнд шилжин суурьшихаас гадна тухайн орон нутагтаа амьдардаг иргэд ч хамаарах юм.
Зээлийн онцлох нөхцөлүүд гэвэл:
-Өмнө нь ипотекийн зээлд хамрагдаж байсан бол өрийн үлдэгдэлгүй байх ёстой
-Одоо ипотекийн зээлтэй бол боломжгүй
-Хүү эхний гурван жилд 3% байх бөгөөд үүний дараагаас 6 хувь болж нэмэгдэх зэргийг дурдаж болж байна.
Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг хүсэлтийг нэр бүхий банкуудаар өнөөдрөөс хүлээн авч эхэлсэн байна.


 

Та энэхүү мэдээнд үнэлгээ өгнө үү.
Та энэхүү мэдээг бусадтай хуваалцах боломжтой.